Haberler

11
KİTSO’da 12. Etap Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı Tanıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Odamızca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “İlimizin desteklenmesi önem arz eden konularının başında hiç şüphesiz tarım ve hayvancılık gelmektedir. Bu nedenle açılan her fırsatın yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla destek programlarının tanıtılması toplantıları düzenliyoruz. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası siz değerli üyelerimizle bilgilendirme toplantılarında buluşmaya devam edeceğiz.” Dedi.

 

Odamız toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzmanlarınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı detaylı olarak anlatıldığı sunumun özeti aşağıya çıkartılmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki 2017/22 Nolu Tebliğ, 13.09.2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2017


1 – AMAÇ: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

2 – HİBE TUTARI (ÜST LİMİTLERİ):
Yeni Tesis Başvurularında: 2.000.000 TL
Tamamlama Başvurularında: 1.750.000 TL
Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Başvurularında: 1.500.000 TL
Kırsal Turizme Yönelik Niteliği Yeni Tesis İçin: 1.500.000 TL
Çiftlik Faaliyetleri, Yöresel El Sanatları ve Bilişim Sis. : 500.000 TL
Asgari Yatırım Tutarı: 30.000 TL
DESTEK (Hibe) ORANI : %50


3 – BAŞVURU KONULARI
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,


4 – GENEL HÜKÜMLER:
 • Ekonomik yatırımlar için; Şahıslar ve son başvuru tarihinden önce kurulan, Kolektif, Limited, Anonim Şirket veya tarımsal amaçlı kurulan kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri başvuruda bulunabilirler.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.
 • 5 yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz.
 • Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80'inden fazla olamaz. İdari alanlar İnşaat giderinin % 15'ini aşamaz.
 • Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20'sinden fazla olamaz.
 • Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçi kayıt sistemine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Makine ekipman alımlarında özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE ve/veya CE belgesi olması şartı aranmaktadır.

 

[Devamını oku...]

05
KİTSO GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası daha önce 25’er kişilik 5 sınıf halinde toplam 125 kişilik düzenlendiği Girişimcilik Eğitimlerine, 25’er kişilik 2 sınıf halinde toplam 50 kişilik yeni bir kurs düzenleyerek devam ediyor.

 

Kurs başvuruları, 05.10.2017 tarihinden itibaren 12.10.2017 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu Kilis İl Müdürlüğü yapılacak olup, mülakat ise 13.10.2017 tarihinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacaktır.

 

Kurslar ile ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “ Girişimcilik Eğitim kursları ile KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin Kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla daha önce de kurslar düzenledik. Daha önce düzenlenen kursları kaçıran, girişimcilere bir fırsat daha sunuyoruz. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Katılım Belgesi verilecek olup, bu belgeyi alarak kendi işini kuracak girişimcilere KOSGEB tarafından 50.000 TL’ye kadar hibe 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Kursiyerlerimizin belge alabilmeleri için kursa devamlılık göstermeleri önem arz etmektedir. Kurslarımızın şehrimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.

[Devamını oku...]

01
KİTSO BAŞKANI ÖNDEŞ, ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFEKCİ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Oda /Borsa başkanlarının katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirilen Oda/Borsa İstişare Toplantısına katıldı.

 

Türkiye gündemi ve ekonomisi üzerinde durulan toplantıda, söz alan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ ilimizin sorunlarını dile getirerek Kilis’te bir Gümrük Müdürlüğü açılması taleplerini yetkililere bir kez daha iletti.

[Devamını oku...]

26
SSK VE BAĞ-KUR PRİMLERİ ERTELENDİ

Kilis’te devam eden Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur primlerinin yeniden yapılandırılma tarihleri de uzatılmıştır. Konuyla ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ şunları söyledi;

 

Daha önce duyurduğumuz gibi Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılması ile ilgili talebimiz olumlu sonuçlamış ve Mücbir Sebep Hali 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

 

Bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı’nın 26.09.2017 tarih ve 4838655 sayılı yazısı ile Kilis İlinin tamamı için, 5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile Kilis’te faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 Sayılı Kanun gereğince SGK’ya olan her türlü prim borçları ile yapılandırma ve taksitlendirme taksitleri gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2018 (31.01.2018 tarihi dahil.) ertelenmiştir.

[Devamını oku...]

21
MÜCBİR SEBEP HALİ 31.12.2017 TARİHİNE KADAR YENİDEN UZATILDI

 Kilis’te devam eden Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ şunları söyledi;

 

“Bilindiği Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Kilis’in roketli saldırılara maruz kalması nedeni ile 01 Mart 2016 tarihinden itibaren Kilis’te Mücbir Sebep Hali ilan edilmiş, buna göre her türlü Vergi, SSK ve Bağ-Kur Prim ödemeleri 31 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmiş, Kilis’in ekonomik şartlarında bir düzelme olmadığı gerekçesi ile taleplerimize istinaden önce 30 Haziran 2017 tarihine kadar daha sonra da 30 Eylül 2017 tarihine kadar yeniden uzatılmış idi.

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılması ile ilgili talebimiz olumlu sonuçlamış ve Mücbir Sebep Hali 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır

 

Ancak ertelenen vergi ve primlerimizin Kasım ayında toplu olarak ödenmesi gerekmektedir. Yaşanan ekonomik sıkıntılarımız henüz devam etmektedir. Bu borçların defaten ödenmesi zaten ekonomik kriz içinde olan firmalarımız nezdinde yeni bir sıkıntı yaratacaktır.

 

Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi temennimiz ve beklentimiz bu borçların bir defaya mahsus silinmesidir.”

[Devamını oku...]

19
KİTSO VE İKA ARASINDA ‘KİLİS KALKINMA VİZYONU’ PROJESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO), Kilis için projeler üretmeye devam ediyor. KİTSO, Kilis’in ve üyelerinin sosyoekonomik hayatlarına katkıda bulunmak ve kalkınmasının hızlandırılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansına(İKA) “Kilis Kalkınma Vizyonu” başlığıyla bir proje hazırlamıştır.

 

Projenin kabulünün ardından Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında “Kilis Kalkınma Vizyonu Protokolü” imzalandı. Protokolü KİTSO adına Oda Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ, İKA adına ise Genel Sekreter Burhan AKYILMAZ imzaladığı, imza töreni sonrası bir açıklama yapan KİTSO Başkanı M. Erdal ÖNDEŞ; “Kilis İlinde faaliyet göstermekte olan çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilere yönelik kurumsal kapasitelerini arttırma, ilin potansiyelinin geliştirilmesi noktasında kurumsal gelişme ve bir vizyonun oluşturulması önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Kilis ilinde ön plana çıkartılabilecek ve katma değer sağlayabilecek fırsatların ulusal ölçek ve planlar gözetilerek değerlendirilmesi ve bunun yanında çeşitli risklerin, fırsatların, tehditlerin belirlenebilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine verilecek olan eğitimle kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması ve ilin potansiyelinin belirlenmesi hedeflendiği bu proje ile Kilis’in ekonomisi güçlenecek ve refah seviyesi yükselecektir. Eğitim sonrasında komu kurum kuruluşlarından faydalanan vatandaşlar, Eğitim sonrasında dış ticaret hacmini arttırmak fırsatı yakalayan işletmeler, Güçlenen ekonomisiyle daha yüksek bir refah seviyesine ulaşacak olan Kilis halkı, bu projenin nihai yararlanıcılarıdır. Eğitim sonrasında Kilis'in çeşitli yatırım alanlarında potansiyelinin ölçülmesi, kurumsal kapasitenin arttırılması, sosyoekonomik alandaki ölçeklerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.” Dedi.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 46İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son